පුවත් සහ දහම් ලිපි

සියලුම පුවත් සහ දහම් කතා මෙම පිතුවෙන් පෙන්නුම් කෙරේ, වැඩි විස්තර සඳහා පුවත් මත ක්ලික් කරන්න

Pirith Chanting - 31st December 2016

Pirith Chanting - 31st December 2016

Pirith Chanting all night long and Kiripindu pooja. At Mahamevnawa Asapuwa in France.

වැඩිදුර කියවන්න
අසිරිමත් වෙසක් මංගල්‍යය 2016 පැරිස් නගරය

අසිරිමත් වෙසක් මංගල්‍යය 2016 පැරිස් නගරය

අප භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ උතුම් තෙමඟුල​ සිහිකරන මේ අසිරිමත් වෙසක් මාසයේ ප්‍රංශයේ මහමෙව්නාව භාවනා අසපුවෙන් සංවිධානය කරන බුදු සිරිපා පහසින් පහස ලද අසිරිමත් දඹදිව බුදධ භූමි වන්දනාව.

වැඩිදුර කියවන්න